Роль жінок у катакомбній Греко-Католицькій Церкві

14 травня 2013 р. в рамках лекторію СУА “Жіночі студії” відбулася лекція С. Гуркіної про роль жінок в українському суспільстві та, зокрема, в Україніській Греко-Католицькій Церкві.

У Церквах Східного християнства можемо виокремити три категорії жінок, а саме: монахині, мирянки, дружини і доньки священиків. Українська Греко-Католицька Церква в СРСР після 1946 р., хоч і вважалася на державному рівні ліквідованою, однак саме в обставинах відсутності видимих інституційних церковних структур розкрився її горизонтальний вимір, при якому жінки становили більшість серед вірних. Тому у доповіді буде зроблено спробу представити особливості ролі та зміни у формах участі жінок у житті «Катакомбної Церкви».

Доповідачка – Світлана Гуркіна, канд. істор. наук