Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. Число 5.

img037Ковчег. Науковий збірник із церковної історії / за ред. о. Бориса
Ґудзяка, Ігоря Скочиляса, Олега Турія. Число 5. – Львів: Видавництво «Місіонер», 2007. – viii + 452 с.

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Пам’ятки церковно-історичної думки

Степан ТОМАШІВСЬКИЙ,

Вступ до історії Церкви на Україні

Статті

о. Ернст Кристоф СУТТНЕР,

У пошуках загальнохристиянського визнання служіння єпископа Риму як першого серед єпископів

Олена РУСИНА,

Послання київського митрополита Мисаїла папі римському Сиксту IV з 1476 року: Нові аспекти дослідження

Валерій ЗЕМА,

Причинок до православної полеміки доби Контрреформації

Марґарита КОРЗО,

Декалог у католицьких і православних катехизисах Речі Посполитої кінця XVI-XVII століть

Юрій ВОЛОШИН,

Народжуваність, смертність і приріст населення в старообрядницьких слободах Стародубщини (друга половина XVIII століття)

Дорота ВЕРЕДА,

Адміністративні структури Берестейського офіціялату Володимирсько-Берестейської унійної єпархії у XVIII столітті

Сергій ЖУК,

«Наслідувачі німців»: Виникнення євангелічного руху серед українських селян і російська національна ідентичність (1862-1916)

Андрій СТАРОДУБ,

Російська Православна Церква в Україні влітку 1921 року: номінація екзарха й пошук оптимальної моделі організаційної структури

Роман СКАКУН,

«Нова унія» у Другій Речі Посполитій (1924-1939)

Олег БЕГЕН,

Католицька Акція як мирянський рух в Українській Греко-Католицькій Церкві (1930-1939)

Натаяія ДМИТРИШИН,

Між опором і пристосуванням: Греко-католицьке підпілля в системі радянського тоталітаризму

Документи та матеріяли

Анджєй ҐІЛЬ,

Унійні монастирі Холмсько-Белзької єпархії (1596-1720)

Олег ДУХ,

Жіночий монастир Воздвиження Чесного Хреста у Жовкві

Ірина ЗАМОСТЯНИК,

Заповіт львівського протопопа Григорія Негребецького з 1624 року

Юрій ЯСИНОВСЬКИЙ,

Євангеліє київського друку 1707 року в Унівському монастирі

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Протоколи візитацій Луцького Хрестовоздвиженського (братського) монастиря 1752 та 1763 років

Марія СВЄНЦІЦЬКА,

Нові штрихи до реакції української громадськости на смерть митрополита Андрея (Шептицького)

Рецензії та огляди

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Ks. Michal Janocha. Ukrainskie і biatoruskie ikony swiqteczne w dawnej Rzeczypospolitej. Problem kanonu. Warszawa: Heriton 2001. – 560 c. + 281 іл.

Юрій ЗАЗУЛЯК,

John W. O’Malley. Trent and all that. Renaming Catholicism in the Early Modern Era. Cambridge (Mass): Harvard University Press 2000. -219 c.

Олег ДУХ,

Rafal Degiel. Protestanci і prawostawni. Patronat wyznaniowy Radziwillow birzanskich nad Cerkwia prawostawnq w ksiestwie stuckim w XVII w. Warszawa: Neriton 2000. – 152 c.

Олег ДУХ,

Максим Яременко. Київське чернецтво XVIII cm. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія» 2007. – 304 с.

Оксана КУЛИК,

Микола Пристай. Львівська Греко-Католицька Духовна Семінарія 1783-1945 І ред. Б. Прах. Львів-Рудно: Львівська Духовна Семінарія Святого Духа 2003. – 470 с. + іл.

Наталія ДМИТРИШИН,

Anna Krochmal. Konflikt czy wspolpraca? Relacje miedzy duchowiehstwem lacinskim і greckokatolickim w diecezji przemyskiej w latach 1918-1939. Lublin: Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej 2001. – 238 c.

Світлана ГУРКІНА,

Christopher L. Zugger. The Forgotten: Catholics of the Soviet Empire from Lenin through Stalin. Syracuse (NY): Syracuse University Press 2001. – 556 c.

Віталій ПЕРКУН,

Юрій Білоусов. Київсько-Житомирська римо-католицька єпархія. Історичний нарис. Житомир 2000. – 314 с. + іл.

Наші автори

Contents