Ковчег. Науковий збірник з церковної історії. Число 2.

img034Ковчег. Науковий збірник з церковної історії / за ред. о. Бориса Ґудзяка, Ігоря Скочиляса, Олега Турія. Число 2. – Львів: Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 2000. – viii + 520 с.

 

 

 

 

замовити у видавництві

ЗМІСТ

Передмова

 

о. Борис ҐУДЗЯК.

Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії

Пам’ятки церковно-історичної думки

Наталія ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО.

Українська Православна Церква до 1917 року

 Статті

Євген ЛОМІЗЕ,

Царгородський патріархат і переговори про унію з Римським Апостольським престолом зі середини XIV століття і до Ферраро-Флорентійського собору

Маргаршпа КОРЗО,

Порівняльний аналіз польської католицької та української православної церковно-учительної літератури XVI-XVII століть: концепція гріха та уявлення про природу людини

Борис ФЛОРЯ,

Унійна Церква на Смоленщині в 20-х – на початку 30-х років XVII століття

о. Ернст КРІСТОФ СУТТНЕР,

Значення Замойського (1720) та Віденського (1773) синодів для уніатів Речі Посполитої та Габсбурзької монархії

Олег ТУРІЙ,

Соціальний статус і матеріальне становище греко-католицького духовенства Галичини в середині XIX століття

Генрик СТРОНСЬКИЙ,

Римо-Католицька Церква в Радянській Україні у 20-30-ті роки XX століття

о. Борис ҐУДЗЯК,

Релігійне життя в Україні у перші п’ять років незалежності

Матеріали наукової конференції «Митрополит Андрей Шептицький

 (1865-1944)», Київ-Львів 1994

вл. Любомир (ГУЗАР),

Екуменічна місія Східних Католицьких Церков у баченні митрополита Андрея (Шептицького)

Василь РАСЕВИЧ,

Митрополит Андрей (Шептицький) і проблема національно-політичної консолідації українців (1900-1918 роки)

Андрій КРАВЧУК,

Християнська соціальна етика під час німецької окупації Галичини, 1941-1944: митрополит Андрей (Шептицький) про солідарність, опір владі та захист святості життя

Матеріали міжнародної наукової конференції

 «Історична доля Греко-Католицьких Церков у Центрально-Східній

Європі після Другої світової війни», Львів 1996

Роберт ЛЄТЦ,

Становище Греко-Католицької Церкви в Чехословаччині у другій половині 40-х – на початку 50-х років XX століття

о. Даниїл БЕНДАС,

Репресії радянської влади проти греко-католицького духовенства на Закарпатті в 1944-1949 роках

о. Роман МИЗЬ,

Переслідування греко-католицького духовенства в Югославії під час Другої світової війни та в післявоєнний період

Документи та матеріали

Тетяна ЛЮТА,

Документи про юрисдикційний статус та економічне становище Святософіївської митрополичої катедри і Києво-Печерської архимандрії в перші роки після Берестейської унії

о. Юрій МИЦИК,

З епістолярної спадщини київського митрополита Антонія (Селяви)

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Три документи до історії львівської скульптури 1730-х років

Ігор СКОЧИЛЯС,

Програма реформ у Львівській єпархії в післязамойський період: візитаційні інструкції Атанасія (Шептицького) 1732 та 1739 років

Андрій ЗАЯРНЮК,

Петро Кроховський проти Михайла Малиновського (Жінка та її роль у сімейному житті греко-католицького духовенства Галичини 70-х років XIX століття на тлі одного конфлікту)

Костянтин КОГТЯНЦ,

Церковно-парафіяльні школи у Катеринославській єпархії в 1884-1916 роках (За матеріалами журналу «Екатеринославские епархиальньїе ведомости»)

Андрій СТАРОДУБ,

Невідомий лист київського митрополита Антонія (Храповицького) в справі канонічного статусу Православної Церкви у Галичині  398

Тарас РОМАНЮК,

Архів о. Тита Войнаровського в Національному музеї у Львові

Дискусії

вл. КАЛЛІСТ (ВЕЙР),

Божа Церква: бачення, яке ми поділяємо

о. Андрій ЧИРОВСЬКИЙ,

З’єднання святих Божих Церков: відповідь владиці Калістові (Вейру), єпископові діоклійському

«Остаточне вирішення»? Роздуми про останні заяви православних стосовно східних католиків

Додатки

Заява Змішаної міжнародної комісії з богословського діалогу між Римо-Католицькою та помісними Православними Церквами на VI пленарній сесії у Фрайзінґу

Заява Змішаної міжнародної комісії з богословського діалогу між Римо-Католицькою та помісними Православними Церквами на VII пленарній сесії в Баламанді

Лист блаженнішого Мирослава Івана кардинала Любачівського до кардинала Едварда Ідріса Кассіді

Пастирське звернення блаженнішого Мирослава Івана кардинала Любачівського про єдність Святих Церков

Рецензії та огляди

Андрій ЯСІНОВСЬКИЙ,

Ihor Sevcenko, Ukraine Between East and West. Essays on Cultural History to the Early Eighteenth Century, Edmonton-Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press 1996. – XIX + 234 c

Юрій ЗАЗУЛЯК,

Miroslav Labunka, The Legend of the Novgorodian White Cowl (the Study of its «Prologue» and «Epilogue»), Munich 1998. – X + 339 c. [= Ukrainian Free University. Series: Monographs]

Петро КРАЛЮК,

Новий погляд на історію України (Наталія М. Яковенко, Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття, Київ: Генеза 1997. – 312 с.)

Андрій ЗАЯРНЮК,

John-Paul Himka, Religion and Nationality in Western Ukraine. The Greek Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867-1900, Montreal&Kingston-London-Ithaca: McGill-Queen’s University Press 1999. – XXX + 236 c. [= McGill-Queen’s Studies in the History of Religion]

Алла СЕРЕДЯК,

Ирина И. Осипова, В язвах своих сокрой меня…, Москва 1996. -240 с. + илл

Ярослав ГЛИСТЮК,

Jouko Talonen, Church under the Pressure of Stalinism: The Development of the Status and Activities of Soviet Latvian Evangelical Lutheran Church during 1944-1950, Jyvaskyla 1997. – xviii + 376 c.

Марія ГАРЯЧА,

The Politics of Religion in Russia and the New States of Eurasia / ред. Michael Bourdeaux, New York-London 1995. – xiii + 321 c. [= The International politics of Eurasia 3]

Світлана ГУРКІНА,

Андрій Кравчук, Індекс української католицької періодикиГаличини. 1871-1942, Львів: Свічадо 2000. – 536 с.

Ярослав ГЛИСТЮК,

Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, т. 4-5: Spotkania polsko-ukrainskie / під ред. Stefana Kozaka, Warszawa 1997. – 533 c.

 

Contents