Ковчег. Науковий збірник з церковної історії. Число 3.

img035Ковчег. Науковий збірник з церковної історії /  за ред. о. Бориса Ґудзяка, Ігоря Скочиляса, Олега Турія. Число 3. – Львів: Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 2001. – vi + 570 с.

 

 

 

 

  замовити у видавництві

ЗМІСТ

Пам’ятки церковно-історичної думки

Степан ТОМАШІВСЬКИЙ,

Вступ до історії Церкви на Україні

Статті

Bimmopio ПЕРІ,

Пентархія: церковний інститут (IV-VII століття) та канонічно-богословська теорія

Олена РУСИНА,

До ідентифікації києво-печерського літописця Веніамина

Василь КМЕТЬ,

Юрисдикційний статус та організаційна структура Галицької (Львівської) єпархії (XII – середина XVI століття)

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Найдавніша перемишльська житійна ікона святого Миколая та її репліки XV-XVI століть

Валерій ЗЕМА,

Візія розколу Церкви в ранній православній полеміці

Андрій ЯСІНОВСЬКИЙ,

Внесок Острозького культурного осередку в розвиток української богословської думки (кінець XVI – початок XVII століть)

Тереса ХИНЧЕВСЬКА-ГЕННЕЛЬ,

Проблеми Унійної Церкви у кореспонденції апостольського нунція в Речі Посполитій Маріо Філонарді (1636-1643 роки)

Юрій ВОЛОШИН,

Російські старообрядці на землях Стародубського та Чернігівського полків Гетьманщини наприкінці XVII – у XVIII столітті

Максим ЯРЕМЕНКО,

Настоятелі київських чоловічих монастирів у XVIII столітті

Олег ТУРІЙ,

«Попи і хлопи»: соціальна «доктрина» греко-католицького духовенства і національно-політична мобілізація українського селянства Галичини в середині XIX століття

Рікарда ВУЛЬПІУС,

Релігія та національний рух у Східній Україні. Роль православного духовенства у «націотворенні» (кінець XIX – початок XX століття)

Марія ГОРЯЧА,

 Релігія в політиці українських урядів 1917-1920 років (Центральна Рада, Гетьманат, Директорія)

Войцех СЛЄШИНСЬКИЙ,

Антирелігійна політика радянської влади в колишньому Білостоцькому воєводстві Другої Речі Посполитої у 1939-1941 роках

Aufbruch

Ярослав ГЛИСТЮК, Олег ТУРІЙ,

Греко-католицьке чернецтво в релігійному житті України, 1939-2001 роки

о. Петро ҐАЛАДЗА,

Сприйняття Другого Ватиканського собору греко-католиками в Україні

Історіографія

Мирослава ПАПЄЖИНСЬКА-ТУРЕК,

Візантинізм чи латинство? Дискусія в українській пресі Галичини міжвоєнного періоду про культурні цінності

Дискусії: «Український екуменізм»

Тарас ГРИНЧИШИН,

До історії Студійної групи Київської Церкви

Ігор ШАБАН,

Еклезіологічні пріоритети Студійної групи Київської Церкви

Документи та матеріали

о. Юрій МИЦИК,

З епістолярної спадщини київського митрополита Йосифа (Рутського)

Ігор СКОЧИЛЯС,

Дослідження візитаційної документації Львівської єпархії у Галичині в другій половині XIX – першій половині XX століть

Лідія ТИМІШ,

Науковий семінар з церковної історії Миколи Чубатого у Львівській Богословській Академії

Ярослав ГЛИСТЮК,

Два листи о. Мирослава Івана Любачівського до митрополита Андрея (Шептицького) з 1941-1942 років

Юрій ЯСИНОВСЬКИЙ,

Колекція стародруків бібліотеки Унівського монастиря

Рецензії та огляди

Ярослав КНИШ,

Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей, т. 2, Москва: Языки русской культуры, 1998. – 648 с.

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Иконостас. Происхождение – Развитие — Символика / редактор-упорядник А. М. Лидов, Москва: Прогресс-Традиция 2000, – 752 с. + 280 іл.

Леонід ТИМОШЕНКО,

М. В. Дмитриев, Л. В. Заборовский, А. А. Турилов, Б. Н. Флоря, Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI — начале XVII в., ч. 2: Исторические последствия события / відп. ред. Б. Н. Флоря, Москва: Индрик 1999. – 198 с.[= Библиотека Института славяноведения РАН]

Ярослав ГЛИСТЮК,

Ks. Jan Niemiec, Zaklad naukowo-wychowawczy OO. Jezuitow w Chyrowie 1886-1939, Rzeszow-Krakow 1998.-486 c.

Юлія КОМАР,

Володимир Пащенко, Православ ‘яв новітній історії України, Полтава 2001. – 736 с.

Ярослав ГЛИСТЮК,

Міссо Ketola, The Nationality Question in the Estonian Evangelical Lutheran Church, 1918-1939, Helsinki 2000. – 361 c.

Світлана ГУРКІНА,

Митрополит Андрей (Шептицький) у період німецької окупації Галичини: найновіша історіографія питання (1989-2000 роки)

Contents