Ковчег. Науковий збірник з церковної історії. Число 4

img036Ковчег. Науковий збірник з церковної історії / за ред. о. Бориса
Ґудзяка, Ігоря Скочиляса, Олега Турія. Число 4
: еклезіальна й національна ідентичність греко-католиків центрально-східної європи. – Львів:  видавництво Українського Католицького Університету, 2003. – 352 с.

 

 

 

 

ЗМІСТ

Переднє слово

Пам’ятки церковно-історичної думки

Степан ТОМАШІВСЬКИЙ,

Вступ до історії Церкви на Україні

Статті

Іван ХИМКА,

Релігія й національність в Україні другої половини XVIII – XX століть

Олег ТУРІЙ,

Греко-Католицька Церква та українська національна ідентичність у Галичині

Станіслав СТЕМПЄНЬ,

Між окциденталізацією та візантинізацією: проблема обрядової ідентичности Греко-Католицької Церкви в Речі Посполитій міжвоєнного періоду

о. Юрій АВВАКУМОВ,

Митрополит Андрей (Шептицький) і проблеми церковної єдности в Росії

Світлана МАРОЗАВА,

Етос Унійної Церкви та національна ідентичність білорусів у XIX столітті

Ганна СКОРЕЙКО, Сергій ОСА ЧУК,

Греко-Католицька Церква й поліконфесійність Буковини у кінці XVIII – на початку XX століть

Володимир ФЕНИЧ,

Конфесійна та національна ідентичність духовенства Мукачівської греко-католицької єпархії 1771-1949 рр

Павло Роберт МАҐОЧІЙ,

Пристосування без асиміляції: ґеніяльність Мукачівської греко-католицької єпархії

Павло Роберт МАҐОЧІЙ,

Пряшівська греко-католицька єпархія: русинська чи словацька Церква?

Роберт ЛЄТЦ,

Греко-Католицька Церква у Словаччині в період між двома світовими війнами

Янко РАМА Ч,

Релігійна та національна ідентичність русинів Крижевацької єпархії (1777-1918)

Норберт ШПАНЕНБЕРҐЕР,

Не парадокс, а феномен: до питання конфесійної та національної ідентичности Греко-Католицької Церкви в Угорщині

єромонах Атанасій (ОРОС),

Ідентичність греко-католицького духовенства в Угорщині між двома світовими війнами

Ганс-Крістіян МАНЕР,

Греко-Католицька Церква в Семигороді (Румунія) у період між двома світовими війнами. Між національними претензіями і поліконфесійною реальністю

Дискусії

«Унія без уніятизму»: до питання про сучасну

еклезіяльну ідентичність Греко-Католицьких Церков

патріярх Любомир (ГУЗАР),

Вітальне слово

о. Ернст Крістоф СУТТНЕР,

Багатоманітна ідентичність в одній Церкві

о. Дорін ОАНЧЕА,

Ідентичність Православних і Греко-Католицьких Церков у їхніх взаєминах зі світом

о. Юрій АВВАКУМОВ,

«Православний – греко-католик – католик».Три ідентичності: проти чи разом?

о. Рудольф ПРОКШІ,

До питання про взаємини Греко-Католицьких і Римо-Католицької Церков

Йоганес ОЕЛЬДЕМАНН,

Греко-Католицькі Церкви та екуменічний рух

Виступи дискутантів:

о. Миром БЕНДИК, о. Філіп ГАРНОНКУР, о. apxuMcmdpum СЕРГІЙ (ҐАЄК), о. Борис ҐУДЗЯК, Мирослав МАРИНОВИЧ, єромонах Атанасій (ОРОС)

Загальна дискусія:

о. Юрій АВВАКУМОВ, о. Мирон БЕНДИК, Крістофер ГАН, о. Філіп ГАРНОНКУР, о. Іван ДАЦЬКО, Міхаель ЛЮДВІҐ, Павло Роберт МАҐОЧІЙ, Ганс Крістіян МАНЕР, Мирослав МАРИНОВИЧ, о. Дорін ОАНЧЕА, Йоганес ОЕЛЬДЕМАНН, о. Ернст Крістоф СУТТНЕР, Олег ТУРІЙ, Норберт ШПАНЕНБЕРҐЕР

Рецензії та огляди

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Споконвіку була Молдова? Дуже короткий витяг з нотаток на полях книги: Waldemar Deluga. Malarstwo і grafika cerkiewna w dawnej Rzeczypospolitej. Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2000. – 207 c. + 73 in

Світлана ГУРКІНА,

Роль єзуїтів в укладенні Берестейської унії: огляд сучасної історіографії

Ігор СКОЧИЛЯС,

«Тотальність» без контекстуалізації: польський приклад історіописання київського християнства (ks. Stanistaw Nabywaniec. Unicka archidiecezja kijowska w okresie rzqdow arcybiskupa metropolity Felicjana Filipa Woiodkowicza 1762-1778. Rzeszow: Poligrafia Wyzszego Seminarium Duchownego w Rzeszowie 1998. – 575 c.)

Ярослав ГЛИСТЮК,

Anna Veronika Wendland. Die Russophilen in Galizien: Ukrainische Konservative zwischen Osterreich und Rufiland, 1848-1914. Wien: Verlag der Osterreichischen

Akademie der Wissenschaften 2001. – 644 c.

Юлія КОМАР, Олег ТУРІЙ,

«Діялектична історія» Церкви (Володимир Пащенко. Греко-католики в Україні від 40-х років XX cm. до наших днів. Полтава: Вид-во Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка 2002. – 615 с.)

Алдона ВАСІЛЯУСКЄНЄ,

Наукові конференції та дослідження з історії Василіянського чину в Литві

Наші автори

Contents