Головна Руська Рада (1848 – 1851): протоколи засідань і книга кореспонденції

img046 У збірнику опубліковано основні документи Головної Руської Ради – першої української національно-політичної організації, що була утворена в Галичині з ініціативи та під проводом греко-католицької єрархії на хвилі революційного піднесення європейської «Весни народів». У протоколах засідань та книзі кореспонденції відображено увесь спектр багатогранної діяльності цієї інституції: становлення її структур, вироблення ідеології та форм політичної боротьби, заснування першого українського часопису й інші культурно-просвітницькі ініціативи, домагання «українізації» адміністрації, шкільництва та творення перших українських військових формувань, захист селянських прав і забезпечення релігійної рівноправності. Публікація джерел супроводжується ґрунтовною передмовою, примітками, іменним та географічним покажчиками, а також словником рідковживаних та іншомовних слів. Видання призначене для істориків, політологів, культурологів, богословів, науковців та студентів, усіх тих, хто цікавиться минулим України та генезою українського національного руху.

Головна Руська Рада (1848 – 1851): протоколи засідань і книга кореспонденції / за ред. Олега Турія, упорядн. У. Кришталович та І. Сварник. – Львів: Інститут Історії Церкви Українського Католицького Університету, 2002. – XXXIV + 270 с. 

замовити у видавництві