Скочиляс Ігор. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII-XVIII століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія, т. 2:

img050Другий том книги присвячений протоколам генеральних візитацій Львівської єпархії XVIII ст., котрі є документальним свідченням пастирської діяльності унійного єпископату Руської Церкви. Книга складається з двох основних частин. Перша містить есей автора про перспективи досліджень в Україні масових церковних джерел, характеристику матеріалів візи­тацій за способом зберігання, аналіз їхнього практичного застосування та детальну харак­теристику архівних, бібліотечних і музейних колекцій, включно з кодикологічним описом візитаційних книг, а також статистичні додатки. У другій частині опубліковано «Зведений каталог» понад 3200 збережених описів церков і монастирів.

Видання розраховане на фахівців з ранньомодерної історії та культури України, краєзнав­ців, а також усіх тих, хто цікавиться духовною спадщиною київського християнства.

The second volume of the book by Ihor Skochylas focuses on the protocols of general visitation of Lviv Eparchy in the XVIII century, which testify to pastoral ministries of bishops of Kyiv Uniate Metropolitanate. A book consists of two parts. The first includes the author’s essay on the prospective research into the mass sources of church history in Ukraine. The author characterizes visitation materi­als according to the means of their preservation, he also analyses their practical use. The second part gives a detailed description of visitation collections not only in Ukraine, but also in Poland. Besides it contains Appendices and The Joint Catalogue presenting more than 3,200 existing descriptions of churches and monasteries.

This book has a lot to offer to those who are interested in Early Modern Ukrainian History and Cul­ture and in the spiritual legacy of Kyiv Christianity.

Скочиляс Ігор. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII-XVIII століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія, т. 2: Протоколи генеральних візитацій. – Львів: Видавництво Українского Католицького Університету, 2004. – ccviii + 512 с.