Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. Число 6.

kovcheh 6Ковчег. Науковий збірник із церковної історії / відп. ред. Олег Турій. Число 6: Насилля влади проти свободи сумління. – Львів: Видавництво УКУ, 2012. – 536 с.

 

 

 

 

 

замовити у видавництві

ЗМІСТ

 Статті й матеріяли

 Олена БЄЛЯКОВА, Надія БЄЛЯКОВА. Російська імперська політика щодо невизнаних законодавством Церков

 Ігор ЛИМАН. Офіційне православ’я проти «народного християнства» на півдні України в останній чверті XVIII — середині ХІХ століття: дискримінаційні заходи і пошуки компромісу

Оксана БЕЗНОСОВА. Конфесійна політика Російської імперії щодо протестантів після «дарування населенню непорушних засад громадянської свободи» (1903–1917)

Валентина ЛОСЬ. Репресивна політика царської Росії щодо Унійної Церкви на Правобережній Україні (кінець XVIII — перша половина ХІХ ст.)

Ігор СКОЧИЛЯС. Падіння «Золотого Колоса»: Релігійні, соціокультурні й політичні обставини ліквідації Унії на Поділлі (остання чверть XVIII — перша третина XIX століть)

Анджей ҐІЛЬ. Ліквідація Унії в російській частині колишньої Холмської єпархії на зламі XVIII–XIX століть

Рікарда ВУЛЬПІЮС. І ворог, і жертва: Унійна Церква в Україні з погляду православних (1830–1920)

Андрій СТАРОДУБ. Православна Церква в Галичині під час Першої світової війни: Москвофільство і експансія «військового православ’я»

Андрій ЗАЯРНЮК, Василь РАСЕВИЧ. Галицьке греко-католицьке духовенство у Першій світовій війні: політичні, культурні і соціяльні аспекти

Михайло ШКАРОВСЬКИЙ. Російські католики в Санкт-Петербурзі (Ленінграді)

Тетяна ЛЕОНТЬЄВА. Православне духовенство і більшовицький терор: спроба регіонального дослідження

Борис ПАРСЕНЮК. Політика компартії щодо релігії на Донеччині в 1918–1925 роках

Алла КИРИДОН. Українська Автокефальна Православна Церква і радянська держава (1917–1922)

Людмила БАБЕНКО. Механізм ліквідації економічної бази Православної Церкви на початку 1920-х років (на прикладі кампанії вилучення церковних цінностей)

Олег БОЙКО. Економічний тиск як один з елементів антицерковної політики радянської влади в Україні у 20–30-х роках ХХ століття

Олександр ІГНАТУША. Комісія у справах культів при президії ЦВК СРСР та наслідки її роботи для України (30-ті рр. ХХ ст.)

Генріх СТРОНСЬКИЙ. Польське населення України в умовах радянських репресій проти Римо-Католицької Церкви у 30-х рр. ХХ ст.

Інна ПОЇЗДНИК. Політика німецької влади щодо католицьких конфесій на території Генерального губернаторства та її вплив на міжетнічні відносини (1939–1941 рр.)

Олександр ЛИСЕНКО. Засади та особливості радянської релігійної політики в період Другої світової війни

Світлана ГУРКІНА. «Возз’єднання по-сталінськи»: греко-католицьке духовенство перед викликом державного насилля

Катрін БЬОКХ. «Цілком нормально, згідно з засадами свободи сумління, гарантованими сталінською конституцією» Гоніння на релігію в Галичині у сталінський період (1944–1953)

Наталія ШЛІХТА. Західноукраїнський вплив на Український екзархат: неcподівані наслідки «возз’єднання»

Володимир ОСАДЧИЙ. Віра всупереч надії: з історії Римо-Католицької Церкви у радянській Україні у повоєнний період

Ігор ГАЛАҐІДА. Депортації перемиських греко-католицьких єпископів до СРСР у 1945–1946 роках: нові документи

Олена ПАНИЧ. Євангельські християни-баптисти в державі «наукового атеїзму»: досвід духовної опозиції

Огляди та рецензії

Юрій ВОЛОШИН. Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс. Київ: Світогляд, 2005. — 741 с.

Світлана ГУРКІНА. Odnowienie duszpasterstwa greckokatolickiego w Polsce 1956–1957 (dokumenty) / zebrał i opracował Igor Hałagida [= Bazyliańskie Studia Historyczne, 1]. Warszawa: Wydawnictwo «Bazyliada», 2011. — 374 s.

http://press.ucu.edu.ua/book/kovcheg-naukoviy-zbirnik-z-tserkovnoyi-istoriyi-chislo-6/