Берестейська унія (1596) в історії та історіографії: спроба підсумку

die-union-von-brest-696x1024  Johann Marte, Oleh Turij (Hg.). Die Union van Brest (1596) in Geschichte und Geschichtsschreibung: Versuch einer Zwischenbilanz. Materialien des Intemationalen Forschungsgesprachs der Stiftung PRO ORIENTE zur Brester Union (Drittes Treffen: Lviv, 21.- 23. August 2006) und des Intemationalen wissenschaftlichen Symposiums des Institute für Kirchengeschichte der Ukrainischen Katholischen Universität «Die Union von Brest: Per-spektiven des wissenschaftlichen Konsenses im Kontext des nationalen und konfessionellen Diskurses» (Lviv, 24.-27. August 2006). Lviv, 2008. – 512 S.

Берестейська унія (1596) в історії та історіографії: спроба підсумку. Матеріали міжнародного наукового діалогу про Берестейську унію фундації PRO ORIENTE (третя зустріч: Львів, 21-23 серпня 2006 р.) та Міжнародного наукового симпозіуму Інституту історії Церкви Українського Католицького Університету «Берестейська церковна унія: перспективи наукового консенсусу в контексті національно-конфесійного дискурсу» (Львів, 24-27 серпня 2006 р.) / за ред. Йогана Марте й Олега Турія. Львів 2008. – 512 с.

замовити у видавництві

 

 

ЗМІСТ

Rudolf PROKSCHI, Wien – Oleh TURIJ, Lviv. Forschungen zur Union von Brest – Lemberg 2006. Einleitung

Teil І. INTERNATIONALES FORSCHUNGSGESPRÄCH DER STIFTUNG PRO ORIENTE ZUR BRESTER UNION. DRITTES TREFFEN: LVIV, 21.-23. AUGUST 2006

Владислав ПЕТРУШКО, Москва. К вопросу о восприятии идеи унии западнорусскими православными епископами накануне Брестского собора 1596 года

Сергей ГОВОРУН, Москва. Брестская уния в контексте деятельности римско-католических миссионеров на Востоке

Антоний МИРОНОВИЧ, Белосток. Православная Церковь и уния на территории Речи Посполитой в 1596-1620 годах

Ernst Chr. SUTTNER, Wien. 1. Besteht ein Zusammenhang zwischen Plänen auf eine anti-osmanische Kreuzzugsliga und dem Bestreben auf Kircheneinheit im 16. Jh.? 2. Zum Thema «Latinisierung der Unierten»

Teil II. INTERNATIONALES WISSENSCHAFTLICHES SYMPOSIUM DES INSTITUTS FÜR KSRCHENGESCHICHTE DER UKRAINISCHEN KATHOLISCHEN UNIVERSITÄT «DIE UNION VON BREST: PERSPEKTIVEN DES WISSENSCHAFTLICHEN KONSENSES IM KONTEXT DES NATIONALEN UND KONFESSIONELLEN DISKURSES», LVIV, 24.-27. AUGUST 2006

Михаил ДМИТРИЕВ, Москва. Исторические предпосылки и генезис Брестской унии: факты и интерпретации

Святлана МАРОЗАВА, Гродна. Беларуская гісторыяграфія (1996-2006) Берасцейскай царкоўнай уніі

Сергей ЯКОВЕНКО, Москва. Политика Римской курии на востоке Европы во второй половине XVI века и подготовка церковной унии

Леонід ТИМОШЕНКО, Дрогобич. Берестейські церковні собори у жовтні 1596 року: дійові особи та виконавці

Тетяна ЛЮТА, Київ. Конфлікт навколо собору Святої Софії у Києві в першій половині XVII століття

Михайло ДОВБИЩЕНКО, Київ. Право патронату та поширення унії в Україні та Білорусі кінця XVI -першої половини XVII століття (на матеріалах Волинського воєводства)

Ігор СКОЧИЛЯС, Львів. Євхаристійна еклезіологія єпархіяльних соборів Київської митрополії та інституційна рецепція унійної ідеї у Львівській єпархії наприкінці XVI ст.

Andrzej GIL, Lublin. Chełmskie diecezje Cerkwi Wschodniej w pierwszej połowie XVII wieku

Вікторія ЛЮБАЩЕНКО, Львів. Пошуки альтернативної унії: православні та протестанти у контексті Берестя (Кирило Лукаріс і Україна)

Архиепископ Ігор ІСІЧЕНКО, Харків. Полемічна література перед викликом нескінченності

Валерій ЗЕМА, Київ. Релігійна культура, перекладацькі практики та напучувальна література Київської митрополії

Маргарита КОРЗО, Москва. Брестская уния и катехетическая литература

Тарас ШМАНЬКО, Львів. Латинізація та окциденталізація: прояви і наслідки

Teresa CHYNCZEWSKA-HENNEL, Warszawa. Troska о unię kościelną. Znaczenie relacji nuncjuszy w historii Koscioła w Rzeczypospolitej epoki nowożytnej

Татьяна ОПАРИНА, Москва. Позиция Москвы к Брестской унии (первая половина XVII века)

ANHANG

Сергій ПЛОХІЙ, Едмонтон. Берестейська унія та нові концепції Русі

Франк СИСИН, Торонто. Берестейська унія та питання української національної ідентичності й розбудови нації

Генадзь САГАНОВИЧ, Мінськ. Берестейська унія в контексті політичної історії Білорусі XVII ст. і проблема національної самосвідомості білорусів

Борис ГУДЗЯК, Львів. Шляхи українского богослов’я й духовності в XVII ст.

Софія СЕНИК, Рим. Берестейські очікування і доля унії в XVII ст.