Филип Гарнонкур. В мирі Господу помолімся: До богослов’я літургії та християнської єдности

img042Провідною думкою цього збірника статей відомого австрійського літургіста є твер­дження, що, попри зовнішні поділи й відмінності, Церква залишається єдиною, потрібно лише “заново відкрити існуючу єдність”. Це доводять спільні для всіх християн правди віри, які вони визнають і якими вони живуть у своїх молитвах, співах та відправах.

Саме тому так багато місця у богословських рефлексіях автора присвячено акту­альній проблематиці літургії Церкви та її значенню для міжцерковного порозуміння.

Книжка адресована тим, хто цікавиться новітніми підходами до осмислення літур­гійного життя та перспективами християнського поєднання.

Филип Гарнонкур. В мирі Господу помолімся: До богослов’я літургії та християнської єдности / упорядник Олег Турій, пер. з нім. О. Конкевич. – Львів: Видавництво «Свічадо», 2004. – 232 с.