Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії. Документи і матеріали, 1899-1917

img049 У збірнику публікуються документи, що зберігаються в Центральному державному істо­ричному архіві України у Львові і висвітлюють діяльність митрополита Андрея (Шептиць-кого) в Росії; особливо ті, які стосуються греко-католицького руху серед росіян. Переважна більшість документів збірника або взагалі не була досі опублікована, або публікувалася неповністю чи з неточностями. До цієї, першої книги збірника ввійшло 240 документів за період від 1899 до 1917 р. Здебільшого – це листи російських греко-католиків до митро­полита Андрея та його листи-відповіді. Помітну частину публікації складає кореспонденція галицького архиєрея з православними єрархами та старообрядцями. До збірника включено також кілька листів глави УГКЦ, що стосуються російських справ, до римських пап і поса­довців Римської курії. Окремий розділ збірника складають “Додатки”, у яких вміщено офі­ційні програмні документи Католицької і Православної Церков тієї епохи, а також низка маловідомих і забутих журнальних публікацій, що становлять інтерес для передісторії греко-католицтва в Росії та розуміння історичного контексту подій.

Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії. Документи і матеріали, 1899-1917 / упорядкували Юрій Аввакумов і Оксана Гайова. Книга 1. – Львів: Видавництво Українского Католицького Університету, 2004. – xlix + 924 с.