Роман Скакун. «Пацифікація»: польські репресії 1930 року в Галичині. — Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2012. – 172 с.

pacyf «Пацифікація» – масштабна каральна акція, яку провела в Галичині у вересні-листопаді 1930 року тогочасна польська влада, т. зв. режим «санації». Ця акція, приводом до якої стали численні акти саботажу в липні-вересні того ж таки року, охопила більш як 450 місцевостей і стала ударом по всіх формах зорганізованого українського національного життя. Загони поліції, а згодом і залучене до акції військо піддавали жорстоким побоям підозрюваних у «нелояльності», руйнували під приводом обшуків їхні хати й громадські установи, знущалися над українською людністю. Одночасно відбулися арешти багатьох українських діячів, закриття шкіл, читалень, кооперативів, спортивно-освітніх товариств. «Пацифікація» викликала великий резонанс у світі – передовсім завдяки кампанії протестів, розгорнутій у Европі та США заходом ОУН та інших українських політичних сил, – і стала предметом розгляду на форумі Ліги Націй.

У пропонованій читачеві праці на підставі численних архівних документів та пресових матеріялів докладно розглядається генеза й перебіг «пацифікації», її наслідки для громадського й політичного життя українців у міжвоєнній Польщі й, нарешті, її відлуння на міжнародній арені та в подальших українсько-польських взаєминах.

Роман Скакун. «Пацифікація»: польські репресії 1930 року в Галичині. — Львів:   Видавництво Українського католицького університету, 2012. – 172 с.

замовити у видавництві