АУДІО “Виноградник Господній”: греко-католицьке духовенство та “Просвіта”

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКЕ ДУХОВЕНСТВО ТА “ПРОСВІТА”

В ІНТЕРВ’Ю З АРХІВУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ

о. Володимир Сеньківський розповідає про громадсько-просвітницьку діяльність під час навчання в ЛДС

Інтерв’ю з о. Володимиром Сеньківським (1993 рік) / Архів ІІЦ, спр. 299

senkivskyi-Prosvita

Я хочу сказати, що крім навчання на теології були також різні гуртки, які займалися громадською діяльністю. Була так звана “Читальня українських богословів”. Вона провадила щороку таку культурно-політичну діяльність. Її очолював в різні… такі великі патріоти, відомі діячі пізніші теологічні. За моїх часів головою таким, що я пам’ятаю, перший був (пізніший професор) отець Лев Глинка. Пізніше був такий Кучабський, був також отець Гриньох, теперішній професор, доктор. І тоді, я також… Як Гриньох був головою, то я був його заступником. Це було, як я вже був на 4-му році або на 3-му. Я вже так власне не пригадую

Там були також окремі гуртки: був гурток літераторів, що писали якісь вірші чи займалися поезією. Її очолював за моїх часів мій друг, поет такий – Роман Чайківський. Я очолював культурно-освітню роботу. Це значить, ми організували реферати по читальнях “Просвіти” у Львові (були такі читальні “Просвіти”) або в підміських селах. Ми готовили реферати і як богослови, в реверендах, ми їздили там і провадили там таку культурно-освітню роботу: читали лекції з літератури, історії, заторкали деякі політичні питання.

 

п. Наталія Попович розповідає про просвітницьку діяльність свого батька о. Лева Юрчинського

Інтерв’ю з пані Наталією Попович, донькою о. Лева Юрчинського (1993 рік) / Архів ІІЦ, спр. 343

Батько – отець Лев Юрчинський – був дуже визначним священиком, дуже багато працював в церкві, дуже багато працював в селі. Сам був основником читальні і всіх товариств, які були в селі. Сам вів хор, дуже гарний голос мав, дуже гарно співав, мати теж дуже гарно співала. Мати завжди в Союзі Українок і різні курси собі проводила. Взагалі дуже велику роботу робили вони просвітянську, крім, очевидно, церковної, яка була основною.