Вітаємо! 3.12.2014 р. отець Тарас Бублик захистив кандидатську дисертацію

3 грудня 2014 року в Національному університеті «Острозька академія» відбувся захист кандидатської дисертаціії наукового співробітника Інституту Історії Церкви УКУ о. Тараса Бублика на тему: «УГКЦ в контексті державно-церковних і міжконфесійних відносин в Україні (1985-1991)».

Науковий керівник кандидатської роботи – кандидат історичних наук, проректор УКУ Олег Турій. Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Ярослав Стоцький та доктор історичних наук, професор Руслана Шестюк.

bublykУ дисертації досліджено діяльність УГКЦ на тлі суспільно-політичних перетворень у СРСР в 1985-1991 роках. Увагу зосереджено на відносинах греко-католиків із радянською владою та іншими Церквами (РПЦ, УАПЦ та РКЦ).

У роботі доведено, що зміни в релігійній політиці, хоча не стосувалися існуючих в підпіллі «уніатів», зумовили активізацію руху за легалізацію УГКЦ та створення його організованих форм (Комітет захисту УКЦ). Характерною ознакою легалізації УГКЦ була тісна взаємодія з національно-політичними рухами, опозиційними до радянської влади. Виявлено зв’язок між виходом греко-католиків із підпілля та ростом міжконфесійного протистояння. Історичні передумови конфлікту з РПЦ посилилися суперечками за храми. Відновлена УАПЦ, хоч і оперувала подібними національно-державницькими ідеями, згодом стала ще одним опонентом греко-католиків у боротьбі за користування культовими спорудами. Спроби церковних діячів та влади західних областей України на різних рівнях (міжцерковному та законодавчому) вирішити конфлікт між Церквами закінчилися невдачею, оскільки всі суб’єкти протистояння не бажали йти на компроміс.

ЩИРО ВІТАЄМО!