НОВИНКА: о. Богдан Прах. Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини: у 2-х томах.

TOM_1-715x1024TOM_2_r-716x1024Богдан Прах. Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини: у 2-х томах, т. 1: Біографічні нариси (1939-1989). Львів: Видавництво Українського католицького університету 2015. – lxxxvi + 722 c. ISBN 978-966-2778-21-2; т. 2: Документи і матеріяли (1939-1950). Львів: Видавництво Українського католицького університету 2015. – 856 c. + 24 с. іл. ISBN 978-966-2778-22-9.

Праця о. Богдана (Богуслава Антонія) Праха присвячена історії Перемиської єпархії й Апостольської адміністрації Лемківщини в буремний і трагічний період 1939-1989 рр., у який Церква пережила воєнне лихоліття, радянські, німецькі та польські репресії й урешті насильну ліквідацію, ув’язнення, заслання та депортації духовенства і вірних. Спираючись на обширний архівний матеріял і численні інтерв’ю з очевидцями подій та родичами репресованих, автор відтворює життєвий та душпастирський шлях, а часто й мучеництво та ісповідництво віри єпископів і священиків, а також представників чернецтва. Крім того з’ясовано долю вихованців Перемиської духовної семінарії в останні роки її існування.
Перший том містить ґрунтовне аналітичне дослідження та стислі біографічні довідки про більш як дев’ятсот священнослужителів і семінаристів.  У другому томі опубліковано великий масив документів, що висвітлюють долю духовенства й події на теренах історичної Перемиської єпархії під час особливо жорстоких переслідувань 1939-1950 рр. Серед цих матеріялів – витяги з кримінальних справ проти перемиських єпископів Йосафата Коциловського та Григорія Лакоти, а також проти багатьох священиків і вірних, документи парафіяльних і деканальних урядів про депортації української людности й терор з боку польської влади та збройного підпілля, спогади репресованих душпастирів та їхніх рідних тощо. Також уперше публікується звіт о. Василя Гриника «Церква в рідному краю і в Польщі», що відображає стан єпархії та її духовенства на 1948 р.
 
The Clergy of the Peremyshl Eparchy and the Apostolic Administration of Lemkivshchyna.
Vol 1: Biographical studies (1939-1989);
Vol 2: Documents and materials (1939-1950).
The study by Rev. Bohdan (Boguslaw Antony) Prach explores the history of the Peremyshl eparchy and the Apostolic Administration of Lemkivshchyna during the tumultuous and tragic period of 1939-1989 when the Church saw the extreme hardships of World War II; Soviet, German, and Polish repressions; the forced liquidation of its ecclesiastical structures; and the imprisonment, exile or deportation of both clergy and faithful. Based on extensive archival materials and numerous interviews with witnesses and relatives of the victims, it reconstructs the life, the ministry, and in many cases also the confessorship and martyrdom of the Eparchy’s bishops, clergy, and religious. It also traces the life stories of many students of the Peremyshl Greek-Catholic Seminary in the last years of its existence.
The first volume of the study comprises a solid analytical study and short biographical entries on over nine hundred clergymen and seminarians.
The second volume contains numerous documents related to the fate of the clergy and the situation on the territory of the historical Peremyshl Eparchy during the violent persecutions of 1939-1950. These documents include the criminal files of bishops Kotsylovsky and Lakota and many other priests and faithful, parochial and deanery reports about the deportations and the Polish terror against the Ukrainians, memoirs of some repressed priests and their relatives etc. The volume also includes the previously unpublished report of Fr. Vasyl Hrynyk «Church in the Homeland and in Poland» that reflects the situation of the Eparchy and its clergy in 1948.

Замовити книги можна у Видавництві УКУ