Ковчег. Науковий збірник з церковної історії. Число 7

img456Ковчег. Науковий збірник з церковної історії, вип. 7 / відп. ред. О. Турій, наук. ред. Р. Скакун. Львів: Видавництво УКУ 2015, 544 с.

В основу цього випуску, присвяченого ювілейному вшануванню пам’яті двох видатник предстоятелів УГКЦ в ХХ ст., лягли доопрацьовані тексти доповідей на Міжнародній науковій конференції “Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944: єрарх – пастир – пророк”, що відбулася у Львові та Римі 30-31 жовтня та 6-8 листопада 2009 р., відповідно, а також наукового семінару та літньої школи з нагоди 50-ліття звільнення митрополита Йосифа Сліпого з ув’язнення та заснування Українського католицького університету, що їх Інститут історії Церкви спільно з Інститутом св. Климента-Папи провели в грудні 2012 та липні 2013 р. в Римі.

 

Зміст
Митрополит Андрей Шептицький
Юзеф КОРЕДЧУК. Навчання Романа Шептицького у Вроцлаві
Маґдалена НОВАК. Митрополит Андрей Шептицький і отець-єзуїт Генрик Яцковський у 1880–1892 роках
Ліліяна ГЕНТОШ. Передумови та процедура призначення Андрея Шептицького на єпископський, а згодом митрополичий престол у світлі ватиканських документів
Мацей МРУЗ. Повноваження митрополита Андрея Шептицького у справі церковної Унії на Сході в міжнародному контексті 1907–1940 років
Андрій СТАРОДУБ. «Шептицкий остается неизменно верным раз намеченному плану введения унии на Украине…». Діяльність митрополита Андрея Шептицького в оцінках учасників Всеросійського собору 1917–1918 років та Всеукраїнського собору 1918 року
Марта БОГАЧЕВСЬКА-ХОМЯК. Митрополит Шептицький і розвиток Української Греко-Католицької Церкви в США за єпископства Константина Богачевського (1924–1934)
Юрій АВВАКУМОВ. Візантинізація і реформа: «Східний поворот» митрополита Андрея Шептицького у контексті богословсько-історичних суперечок першої третини ХХ ст.
Лілія ПЕТРОВИЧ. Збереження східного обряду в контексті поєднання церков у листуванні о. Леоніда Федорова і митрополита Андрея Шептицького (1904–1917)
Петро ҐАЛАДЗА. Лев Жілле («монах Східної Церкви») і його духовний отець митрополит Шептицький: аналіз листування (1921–1929)
Августин БАБ’ЯК. Митрополит Андрей Шептицький у мемуарах Кирила Королевського
Євген ЧЕРНУХІН. Історичні колекції та їх долі: збірка давніх актів митрополита Андрея Шептицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імени В. І. Вернадського
Марія МАЙОРОШІ. Андрей Шептицький і Закарпаття
Станіслав СТЕМПЕНЬ. Поляк з походження та виховання, український архиєрей і патріот з вибору… Митрополит Андрей Шептицький і Польща та поляки
Мирослав МАРИНОВИЧ. Митрополит Шептицький і євреї
Олег ТУРІЙ. Політичні аспекти діяльности митрополита Андрея Шептицького
Мирон БЕНДИК. Єдина помісна Українська Церква в баченні митрополита Андрея Шептицького
Іван МУЗИЧКА. Митрополит Андрей – пророк українського народу у временах скорбних (Пс. 36:39)
Іван ДАЦЬКО. Митрополит Андрей і патріярх Йосиф

Митрополит Йосиф Сліпий
Світлана ГУРКІНА. Напередодні офіційної ліквідації: архипастирська діяльність
митрополита Йосифа Сліпого в листопаді 1944 – квітні 1945 року
Марія ГОРЯЧА. Звільнення митрополита Йосифа Сліпого в 1963 році
Андрій МИХАЛЕЙКО. Генеза богословської думки Йосифа Сліпого
Головні правила сучасного душпастирства (тексти і коментарі)
Інструкція державного секретаріяту Товариству Ісуса про особливі повноваження для діяльности на теренах СРСР
Лист митрополичого ординаріяту про надзвичайні повноваження, надані від апостольської столиці
о. Й[осиф] С[ліпий]. Головні правила сучасного душпастирства
Історичний коментар (Світлана Гуркіна)
Пастирський коментар (о. Андрій Олійник)
Літургійний коментар (Ігор Василишин)

Українська Греко-Католицька Церква в добу радянських репресій
Олександр ПАГІРЯ. Ліквідація радянськими органами державної безпеки Греко-Католицької Церкви на Закарпатті (1945–1949)
Роман СКАКУН. Отець Ігнатій Солтис і «Середнянське об’явлення»: есхатологічні трансформації в підпільній Греко-Католицькій Церкві

Рецензії
Ліліяна Гентош. Останні роки життя митрополита Андрея Шептицького за документами НКВС/НКДБ СРСР