Ковчег. Науковий збірник статей з церковної історії. Число 1.

img033Ковчег. Науковий збірник статей з церковної історії / ред. Ярослав Грицак, Борис Ґудзяк. Число 1. – Львів: Інститут історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка, Інститут історії Церкви, 1993. – 192 с.

Зміст

Від редакторів

Борис Ґудзяк. Історія відокремлення: Київська митрополія, Царгородський партіархат і генеза Берестейської унії

Софія Сеник. Українська Церква в XVII столітті

 Іван-Павло Химка. Греко-Католицька Церква і національне відродження у Галичині 1772-1918

Ришард Тожецький. Митрополит Андрей Шептицький

 Богдан Боцюрків.Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах (1946-1989)

Покажчик

Про авторів