За матеріалами Архіву ІІЦ написано два нові наукові дослідження

s-andreya-maslij

с. Андрея Маслій

У жовтні 2016 року будуть захищені дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, в яких були використані матеріали Архіву Інституту історії Церкви УКУ.

4 жовтня в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника відбудеться захист дисертації с. Андреї Маслій ЗСМ на тему:

“Жіночі чернечі спільноти УГКЦ у Галичині (1946-1989 рр)”.

Науковий керівник – Ігор Райківський, доктор історичних наук, професор. З авторефератом дисертації можна ознайомитися за покликанням.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Катерина Будз

12 жовтня в Київському університеті ім. Б. Грінченка відбудеться захист дисертації Катерини Будз на тему:

“Українська Греко-Католицька Церква у Галичині (1946-1968 рр.): стратегії виживання та опору у підпіллі”.

Науковий керівник – Наталія Шліхта, кандидат історичних наук, доцент.

З авторефератом дисертації можна ознайомитися за покликанням.

Кафедра церковної історії