Шість нових книг 2017 року від Інституту історії Церкви та Кафедри церковної історії

Нові видання 2017 року від Інституту історії Церкви та Кафедри церковної історії

Минулий 2017 рік був особливо плідним для Інституту історії Церкви (ІІЦ) та Кафедри церковної історії (КЦІ) УКУ не тільки з огляду на велику кількість організованих заходів (презентацій, наукових симпозіумів, відкритих лекцій та конференцій), які були присвячені Ювілейному року патріарха Йосифа Сліпого. Було також підготовлено нову банерну виставку про життєвий шлях та служіння Ісповідника віри та видано п’ять науково-популярних праць і подарункових видань на церковно-історичну тематику, серед яких:

1. Друге оновлене та доповнене видання фотоальбому (укр. м.) “Переслідувані за Правду: українські греко-католики в умовах тоталітарних режимів ХХ століття”.

Альбом “Переслідувані за Правду…” за допомогою світлин, документів, спогадів, уривків свідчень очевидців розкриває трагічну, але водночас героїчну долю українських греко-католиків у ХХ столітті. Це книга про людей, які у важких історичних обставинах залишилися вірними Церкві та своїм життям спричинилися до її збереження та відродження. Цим виданням Інститут історії Церкви УКУ, відзначаючи перше 25-ліття своєї діяльності, запрошує до глибшого пізнання історії Української Греко-Католицької Церкви та життєвої долі окремих її  членів, віддаючи шану всім тим, хто щедро ділився з Інститутом своїми свідченнями (інтерв’ю), спогадами, ілюстраціями, документами, музейними експонатами. Частина світлин опублікована вперше. Видання адресоване широкому колу читачів.

1.2. Також у 2017 році вийшов друком англійський переклад фотоальбому “Persecuted for the Truth: Ukrainian Greek-Catholics behind the Iron Curtain”, адаптований для читачів не тільки з української діаспори, але й для іноземців, яким цікава історія УГКЦ у ХХ столітті.

2. Подарункове видання до 125-ліття від дня народження патріарха Йосифа Сліпого “Будьмо собою! Життя і заповіт патріарха Йосифа Сліпого”.

У 125-ту річницю з дня народження Йосифа Сліпого Інститут історії Церкви УКУ спільно з Постуляційним центром беатрифікації та канонізації святих УГКЦ пропонує читачам ювілейне видання, яке включає в себе його незабутнє “Завіщання”, біографічний нарис о. Андрія Михалейка, ілюстрований світлинами найважливіших етапів патріархового подвижницького шляху, та вступне пастирське слово Блаженнішого Святослава Шевчука, яке привертає увагу до ключової ідеї, втіленої в житті Великого Патріарха і в його заповіті нащадкам: “Будьмо собою!”

3. Збірник наукових статей Ігоря Галагіди “І вас переслідувати будуть… Штрихи до історії репресій проти Української Греко-Католицької Церкви в Польщі у 1944-1957 роках”.

Збірка статей Ігоря Галагіди, українського історика з Польщі, присвячена репресіям проти Української Греко-Католицької Церкви та долям її духовенства у повоєнній Польській Народній Республіці, насамперед у 1944-1956 роки, тобто в період польського сталінізму. Читач знайде тут аналіз історіографії до цієї теми, порівняння повоєнної державної політики щодо греко-католицьких Церков у різних країнах соціалістичного табору, огляд судових процесів над українськими священиками та їх поневірянь у концтаборі в Явожні. У двох статтях, основаних на документах колишніх органів безпеки ПНР, розповідається про форми й методи агентурно-оперативної роботи спецслужб проти греко-католицького духовенства. Завершує збірку стаття про обставини відновлення греко-католицького душпастирства в Польщі в 1957 році.

4. Монографія наукового співробітника ІІЦ Володимира Мороза “Світильник віри: історія Боронявського монастиря на тлі епох”.

Праця присвячена історії василіянського монастиря у селі Боронява теперішнього Хустського району Закарпатської області. Минувщина цієї обителі, що заснована у 1716 році, реконструюється й аналізується на тлі історії василіянської Провінції св.Миколая, Мукачівської єпархії, Марамороського субрегіону та Закарпаття загалом. На сторінках книжки відкривається широка панорама душпастирської праці отців-василіян на Закарпатті, релігійного й національного життя вірних Мукачівської єпархії, їх намагань уберегти власну культурно-релігійну ідентичність у мінливих політичних обставинах: під чужинецькими окупаціями, усупереч наполегливим спробам асимілювати Церкву та народ Закарпаття й ізолювати їх від решти русинів-українців. Базою для дослідження стали численні архівні матеріали, публікації в давній пресі, мемуари, статистичні матеріали та наукова література.

5. Спеціальний випуск збірника студентських наукових статей з церковної історії до 25-ліття Інституту історії Церкви “Acta studiosa: Богословський науковий збірник, ч. 9”.

Черговий випуск цього збірника містить статті випускників філософсько-богословського факультету УКУ, присвячені широкому колу питань з історії Української Греко-Католицької Церкви та інших конфесій у ХІХ-ХХ століттях. У статтях на багатій джерельній базі проаналізовано розвиток чинів та згромаджень греко-католицького монашества, у тому числі в період підпілля (1946-1989), подвижницьку працю пастирів Катакомбної Церкви, виникнення та становлення євангельсько-баптистського руху в Галичині та на Волині, політику гітлерівського режиму щодо Римо-Католицької та протестантських Церков. Окрему увагу приділено ролі митрополита Андрея Шептицького у реформуванні чернечого життя та особливостім радянської “політики пам’яті”, спрямованої на спотворення образу УГКЦ та її предстоятеля.