Нове видання: науковий збірник з церковної історії “Ковчег” число VIII (Львів 2019)

ЗМІСТ

Ліліяна Гентош
«Практичний модернізм» митрополита Андрея Шептицького і переформатування ідентичности
Української Греко-Католицької Церкви

Наталя Шліхта
Пізнаючи Іншого: галицькі греко-католики про Російську Православну Церкву в першій половині ХХ ст.

Світлана Гуркіна
Спадкоємність релігійної політики щодо Унійної Церкви: від російського царату до сталінізму

Ольга Лупій
Місійна діяльність отців-василіян на Холмщині в 1930-х роках

о. Тарас Бублик
Становище греко-католицького духовенства Львівської архиєпархії під час першої більшовицької окупації (1939–1941)

Роман Скакун
«Сторож братові своєму»: агентура органів безпеки СРСР у середовищі греко-католицького духовенства в 1939–1941 роках

о. Андрій Михалейко
Митрополит Андрей Шептицький і проголошення Української держави 30 червня 1941 року

о. Петер Штурак
Єпископ-мученик Павло Ґойдич у контексті переслідування Греко-Католицької Церкви
в Чехословаччині в 1945–1950 роках

Надія Бєлякова, Анна Вишиванюк
Рецепція результатів «Львівського собору» 1946 року радянськими чиновниками і представниками РПЦ
у другій половині ХХ ст.

о. Юрій Аввакумов
Берестейський собор 1596 року і Львівський «собор» 1946-го між історіографією і пропагандою: екуменічні уроки з двох драматичних подій церковної історії

Катерина Будз
Митрополит Йосиф Сліпий і «унійний» чинник у ватикансько-московських взаєминах 1960-х рр.

Микола Маркштайнер-Міщенко
Синодальна діяльність єпископів УККЦ в 1963–1969 рр.: канонічно-історичний аналіз

с. Андрея Маслій
Співпраця митрополита Йосифа Сліпого з чернечими спільнотами УГКЦ (1945–1963)

с. Дарія Турків
Роль сестер Чину святого Василія Великого у житті та діяльності Блаженнішого Йосифа Сліпого (1963–1984)

Володимир Мороз
Йосиф Сліпий, Закарпаття і закарпатські українці

Анатолій Бабинський
Зародження патріярхального руху в США: передумови, події та особи

о. Руслан Піх
Справа патріярхату УГКЦ і українська діяспора в Бельгії

Документи і матеріяли
Володимир Мороз
Із листування патріярха Йосифа Сліпого та о. Романа Мизя

Марія Горяча
Спогад отця Івана Музички про таємні свячення єпископів у 1977 році та шлях до їх визнання Апостольською столицею

Матеріяли семінару-дискусії
«РЕФОРМАЦІЯ Й ІДЕЇ ОНОВЛЕННЯ ЦЕРКОВНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНІ: МИНУЛЕ і СУЧАСНІСТЬ»

Емідіо Кампі
Швайцарська реформація: богословський профіль

Вікторія Любащенко
Реформація у загальноевропейському та українському контексті XVI–XVII ст.

Мартін Ґеорґе
Зміни у сприйнятті постаті Мартіна Лютера в Німеччині й не тільки (1617–2017)

Гелен Зорґдраґер
Приймати світ з довірою до Бога: голос Реформації і проблеми сучасного суспільства

Михайло Черенков
Ідея Реформації сьогодні