НОВЕ ВИДАННЯ: Володимир Мороз. У серці Мараморошу: історія греко-католицької спільноти Дубового й околиць (Львів, 2019)

Ця книга присвячена релігійній та національній історії центральної частини Мараморощини – селища Дубового і його околиць – від часів пізнього Середньовіччя й аж до наших днів. Автор детально розглядає процес становлення церковної унії на Мараморощині на тлі релігійних, політичних та національних процесів XVII-XVIII ст., характеризує епоху мадяризації в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., періоди чехословацької влади, Карпатської України, угорської окупації і радянського тоталітаризму. Праця містить також перший у своєму роді огляд історії підпільної Греко-Католицької Церкви в долині Тересви, оснований не тільки на архівних документах, а й на численних усних свідченнях, які зібрав сам автор. Нарешті, окрему увагу приділено складному, позначеному гострими міжконфесійними конфліктами етапові відродження греко-католицької громади Дубового та околиць у кінці 1980-х – на початку 1990-х та її подальшому розвиткові під опікою Згромадження Воплоченого Слова.

Володимир Мороз. У серці Мараморошу: історія греко-католицької спільноти Дубового й околиць. Львів: Видавництво Українського католицького університету 2019, 324 с. + 24 c. іл. ІSBN 978-617-7608-17-1