НОВЕ ВИДАННЯ: Томас Марк Немет. Православна Церква на Буковині та Йозеф фон Чижман: за лаштунками віденської церковної політики (Чернівці, 2019)

Нове видання Інституту історії Церкви спільно з Австрійським бюро кооперації у Львові та Чернівецькою міською радою – праця нашого австрійського колеги о. Д-ра Томаса М. Немета Thomas Nemeth про Православну Церкву на Буковині і становлення митрополії Буковини та Далмації.

«Книга о. д-ра Томаса Немета присвячена особі австрійського урядового експерта із східного канонічного права Йозефа фон Чижмана і тій ролі, яку він відіграв у житті православної Церкви на Буковині, а зокрема, у процесі створення православної митрополії Буковини і Далмації. На основі численних архівних джерел, чимало з яких уперше вводяться в науковий обіг, автор докладно описує стан та розвиток Православної Церкви в австрійській частині імперії Габсбурґів, в тому числі й на Буковині, а також діяльність та ідейну спадщину місцевих єрархів та богословів, багато з яких були учнями Чижмана».

Томас Марк Немет. Православна Церква на Буковині та Йозеф фон Чижман: за лаштунками віденської церковної політики / перекл. з нім. Олега Конкевича. — Чернівці: Наші книги, 2019, 312 с. + 28 с. іл.