Нове видання: Михайло Тершаковець «Маркіян Шашкевич і його ідеї на тлі українського відродження»

Михайло Тершаковець. Маркіян Шашкевич та його ідеї на тлі українського відродження/ упор. Феодосій Стеблій, Олег Турій; наук. ред. Володимир Мороз. Львів: Видавництво УКУ 2021. – 464 с. +12 іл.
ISBN 978-617-7608-35-5

Щойно з друкарні приїхала книжка відомого галицького історика Михайла Тершаківця «Маркіян Шашкевич і його ідеї на тлі українського відродження», яку підготував до друку наш колега Володимир Мороз. Дякуємо Видавництво УКУ за співпрацю!

Книга відомого дослідника українського національного відродження ХІХ ст. Михайла Тершаківця присвячена аналізу життя й духовно-інтелектуальної спадщини провідника «Руської трійці» о. Маркіяна Шашкевича, а також діяльності його однодумців та опонентів: як попередників, так і сучасників і наступників.
Ця праця була задумана як magnum opus – підсумок студій, які Тершаковець розпочав іще в Галичині за австрійського панування і продовжував на еміграції у США до самої смерті в 1978 р. Спираючись на солідну джерельну й історіографічну базу, автор скрупульозно відтворює ґенезу ідей Маркіяна Шашкевича та його середовища, показує ті перешкоди, що довелося долати галицьким будителям, з’ясовує чинники, котрі посприяли їхньому успіху, відстежує багатопланові впливи покоління «Руської Трійці» на культурне і громадсько-політичне життя Галичини. Володіючи феноменальною пам’яттю та енциклопедичною обізнаністю, він органічно вбудовує у свій виклад величезну кількість контекстуального фактичного матеріалу: біографічних даних, відомостей про стосунки між окремими діячами, про культурні взаємовпливи між народами Габсбурзької монархії тощо. Це видання – данина пам’яті тим науковцям, які всупереч складним обставинам еміграції зберегли аж до сьогодення неперервність кращих традицій передвоєнної галицької гуманітаристики.

Хто хотів би придбати книжку – звертайтеся до нас в Інститут або у Видавництво УКУ