Структура

Підрозділи ІІЦ

1. Архівно-музейний відділ створений для збереження й опрацювання матеріалів, які надходять до Інституту Історії Церкви в рамках проекту «Жива історія підпілля УГКЦ».

+P1030535  +130  IMG_2941

Напрямки діяльності:

 • збір усних свідчень, документальних матеріалів та музейних експонатів
 • комплектування, впорядкування й удоступнення фондів ІІЦ для студентів, науковців, журналістів
 • застосування комп’ютерних технологій в опрацюванні історичних джерел
 • створення і популяризація тематичних виставок 

Архів ІІЦ станом на початок 2013 року містить:

 • Інтерв’ю – понад 2200
 • Відеоінтерв’ю 100
 • Фото – понад 5000
 • Документи – понад 5000
 • Музейні речі – близько 800

На основі матеріалів Інституту сьогодні діє кілька постійних і пересувних експозицій:

Інститут розмістив в Інтернет-мережі три тематичні електронні виставки: 

2. Пасторальний відділ cприяє зустрічі поколінь в атмосфері віри й служіння, заохочуючи молодь до відкриття особистої історії учасників підпілля.

1998  2010  2012-2

Напрямки діяльності:

 • організація зустрічей представників Катакомбної Церкви з молоддю і студентами
 • плекання постійних контактів з учасниками підпілля, надання їм моральної та матеріальної допомоги
 • популяризація інформації про видатних і маловідомих осіб у мас-медіа

Завдяки старанням пасторального відділу у січні 1998 р. відбулося вшанування папськими медалями священиків, які відзначили понад 50 років священичого служіння і зазнали поневірянь у тюрмах, трудових таборах, на засланні через вірність своїй Церкві та Римському Апостольському престолові. 

Інститут брав участь у створенні та опікується кімнатою-музеєм пам’яті Патріарха Йосифа Сліпого, в якій постійно проводяться екскурсії.

3. Науково-видавничий відділ займаєтьсяорганізацією конференцій, семінарів, гостьових лекцій та презентацій видань як важливого чинника розвитку церковно-історичної дисципліни, а також інших дотичних гуманітарних наук.

6  8  9

Міжнародні наукові конференції:

 • «Берестейські читання», 1994-1996 – серія 20 міні-конференцій у Львові, Києві, Івано-Франківську, Луцьку, Тернополі, Дрогобичі, Ужгороді, Харкові, Дніпропетровську та Перемишлі.
 • «Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944)». Київ, 1994 – спільно з Інститутом східно-християнських студій ім. Митрополита Шептицького (Оттава) та Університетом «Києво-Могилянська Академія»
 • «Історична доля Греко-Католицьких Церков у Центрально-Східній Європі після Другої світової війни». Львів, 1996 р.
 • «Конфесійна ідентичність і національна заанґажованість. Греко-Католицькі Церкви Центрально-Східної Європи в XIX-XX ст.». Львів, 2002 р. – спільно з Гуманітарним центром Центрально-Східної Європи, Лейпціг
 • «Кров мучеників – насіння Церкви». Львів, 2004 – спільно з Інститутом екуменічних студій та організацією «Церква в потребі – Франція» з нагоди 30-ї річниці заснування часопису «Церква у світі»
 • «Насилля влади проти свободи сумління: репресивна політика радянської держави щодо християнських церков і віруючих (ідейні засади, механізми реалізації, історичні наслідки)». Київ, 2006 – спільно з кафедрою історії Національного університету «Києво-Могилянська Академія»
 • «Берестейська церковна унія: перспективи наукового консенсусу в контексті національно-конфесійного дискурсу». Львів, 1996 – спільно з Фундацією «Pro Oriente» (Відень)
 • «OUR COMMON MISSION AND COMMITMENT: Learning from testemonies of Sister Survivors of European Communism», Львів, 2006.
 • «Релігійний простір Центрально-Східної Європи, відкритий на Схід і Захід». Люблін – Львів, 2007 – спільно з Люблінським Католицьким Університетом та Міжнародною комісією порівняльної історії християнства
 • «Роль Греко-Католицької Церкви (України) у спільноті Церков» Вюрцбурґ, 2008 – спільно з Інститутом Східних Церков Вюрцбурзького університету
 • «Київська Церква: еклезіальна традиція – історіографічна проблема – екуменічна перспектива». Київ, 2008 – спільно з кафедрою історії Національного університету «Києво-Могилянська Академія» та Національним заповідником «Софія Київська»
 • Наукова конференція з нагоди 20-ї річниці виходу УГКЦ з підпілля. Львів, 2009.
 • «Греко-католики в Україні та в світі: служіння єдності у розмаїтті культур» на вшануванню пам’яті блаженного єпископа Пряшівського Павла Ґойдича та митрополита Філадельфійського Констянтина Богачевського, Львів, 2011.
 • «Греко-католицькі Церкви в умовах тоталітарних режимів у Центрально-Східній Європі в другій половині ХХ століття: стан і перспективи досліджень» з нагоди 20-ї річниці заснування Інституту Історії Церкви Львів, 2012.

Семінари (вибрані теми): 

 • «Особа Митрополита Володимира Стернюка в період легалізації УГКЦ (1988-1991)», 2004. – Тарас Бублик, молодший науковий співробітник ІІЦ
 • «Роль релігійного фактора в політичному житті України», 2005. – Марія Горяча, науковий співробітник ІІЦ
 • «Парафіяльне духовенство ліквідованої УГКЦ (1945-1953р.)», 2006. – Світлана Гуркіна, викладач кафедри церковної історії УКУ
 • «Католицька Акція і українські католицькі організації у Східній Галичині (1930-1939)», 2007. – Олег Беген, викладач кафедри церковної історії УКУ
 • «Історичні зміни у розумінні Латинською Церквою суті розколів і можливостей їхнього подолання», 2008. – о. проф. Ернст Кристоф Суттнер, директор Інституту історії та богослов’я християнського Сходу Віденського університету
 • «Почаївська Лавра: конфлікти пам’яті навколо «останнього бастіону православ’я» на Західній Україні», 2011. – д-р. Лілія Бережна, науковий співробітник Мюнстерського університету
 • «Греко-Католицька Церква в США (історія та виклики сучасності)», 2011. – о. д-р. Іван Кащак, Стемпфордська єпархія
 • «Між молотом і ковадлом»: греко-католицьке духовенство в умовах ліквідації УГКЦ і боротьби радянської влади з УПА», 2011. – Світлана Гуркіна, викладач кафедри церковної історії УКУ
 • «Православна церква в Чехословаччині у другій половині 40-х – на початку 50-х років XX століття», 2011. – Мартiн Лупчо, дослідник зі Словаччини
 • «Від митрополії до патріярхату: історичний розвиток єрархічних структур УГКЦ», 2011. – Олег Турій, кандидат історичних наук, завідувач кафедри церковної історії
 • «За кулісами Ватикану: номінація перших єпископів і проблема єдності українських греко-католиків у США», 2011. – Марта Богачевська-Хом’як (Вашингтон), гостьовий професор УКУ
 • «Божественна Літургія та почитання Пресвятої Євхаристії у Львівській єпархії (1715-1746 рр.)», 2012. – о. Олексій Завада, випускник ліценціатської програми УКУ.